Arbejdsområder

I Cenergia har vi følgende overordnede arbejdsområder:

 • Vedvarende energi
           - Passiv siolvarme
           - Solceller
           - Solfangere
           - Jordvarme/Geotermi
           - Andre alternative energiformer
 • Energieffektivt byggeri (Lavenergibyggeri)
           - Nybyggeri
           - Renovering
           - Kommunale ejendomme
           - Lavenergi ventilationsløsninger
           - Totaløkonomisk optimering
           - ESCO - Energitjenester
           - Integreret energidesign
 • Bæredygtig byplanlægning
           - LAR og LUR
 • Avanceret beregning og simulering
           - Be10          (Energiberegninger)
           - BYG-SOL   (Energiberegninger)
           - Optibuild    (Energiberegninger)
           - PHPP         (Energiberegninger)
           - IESVE        (Indeklimasimuleringer)
 • DGNB certificering  
           - Miljø
           - Økonomisk bæredygtighed
           - Social bæredygtighed
           - Teknisk kvalitet
           - Proces
 • Målinger
           - Termografi
           - Trykprøvning / Blowerdoor
           - Indeklima og faktiske energiforbrug