Beregningsprogrammer

Cenergia udfører avancerede beregninger af bygningers energiforbrug og avancerede simuleringer af bygningers indeklima. Resultaterne præsenteres forståeligt og på en sådan måde at det nemt kan sammenlignes med henholdsvis Bygningsreglementets energirammer og Danske Standarder for indeklima. 

Vi anvender blandt andet følgende beregnings- og simuleringsprogrammer:

Energiberegningsprogrammer:

Indeklimasimuleringsprogram: