School of the Future 

Samarbejdspartnere: Ballerup Kommune, SBi + deltagere i 3 andre EU-lande

Samarbejdslande: Tyskland, Norge, Italien og Danmark

Støttet af: EU's 7. rammeprogram

Relevante links: http://www.school-of-the-future.eu/

År: 2011-2015

2011sof

Dette EU-projekts formål er at udforme, dokumentere, evaluere og kommunikere gode eksempler på hvordan man kan opnå kommende skærpede krav til energiforbrug i eksisterende skolebyggeri. Skolebygninger og deres primære brugere - eleverne - de næste generationer – er i fokus i projektet. Både energiforbrug og indeklima vil blive væsentligt forbedret i 4 demonstrationsbyggerier i 4 europæiske lande og klimaer ved energirenovering omfattende klimaskærm, tekniske systemer, integration af vedvarende energi og bedre styring og overvågning. Projektets omfattende arbejdsprogram er fordelt på 10 arbejdspakker.

« Tilbage til referencer