Prøvehallen

Støttet af: EU

Samarbejdspartnere: Københavns Kommune og RIA

Relevante links: http://www.brita-in-pubs.eu/

År: 2005

2008provehallenrev

Renovering af tidligere industribygning fra porcelænsfabrik, der er omdannet til multihal. På grundlag fra en totaløkonomisk beregning er der indarbejdet en række energispare teknikker, der tilsammen giver bygningen en besparelse på opvarmning på over 50 % i forhold til et referencebyggeri. Projektet blev gennemført som led i dansk (ved Cenergia) deltagelse i EU-projektet: BRITA-in-PuBs.

« Tilbage til referencer