Links

Herunder er en række links til internetsider med relevans for CENERGIAs arbejdsområder.

Listen er ikke prioriteret og gør på ingen måde krav på at være fuldstændig.

Forslag til flere links er velkomne.

Officielle sider:

Energistyrelsen

http://www.ens.dk/

Miljø- & Energiministeriet 

http://www.mim.dk/

Miljøstyrelsen

http://www.mst.dk/


Institutioner:

Danmarks Miljøundersøgelser

http://www.dmu.dk/

DTU Energy Conversion – tidligere Risø

http://www.ecs.dtu.dk/


EU-projekter:

Longlife projektet

http://www.longlife-world.eu

Class1 projektet i Stenløse

http://www.class1.dk/

Ecobuilding

- EU demonstrationsprojekter i byggesektoren

http://www.ecobuilding.dk/

Green Solar Cities

http://www.greensolarcities.com

Sechurba

http://www.sechurba.eu

Bygningsenergi.dk 

http://www.bygningsenergi.dk/

EU's energi-effektivitet og vedvarende energi aktiviteter

http://ec.europa.eu/energy/actions_energy_en.htm

Sol i Valby - Verdens hidtil største solcelleprojekt!

http://www.europeangreencities.com/solivalby/

Train Energy

http://www.trainenergy-iee.eu


ECO links:

Lavenergibolig

- Artikler om danske lavenergiboliger

 http://www.lavenergibolig.dk/

Dansk Energi Analyse A/S

http://www.dea.dk/

Danske Elværkers forening

http://www.danel.dk/

Elsparefonden

http://www.elsparefonden.dk/

Energiforum Danmark

http://www.energiforumdanmark.dk/

Foreningen for bæredygtige og bygninger- FBBB

http://www.fbbb.dk/

Grøn Information

http://www.natur-energi.dk/groent-forum/

INFORSE - Forum for Energi & Udvikling

http://www.inforse.dk/

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

http://www.ipcc.ch

Københavns Solcellelaug

http://www.solcellelauget.dk/

Lavenergibolig.dk

- Artikler om danske lavenergiboliger

http://www.lavenergibolig.dk/

Samvirkende energi- & miljøkontorer

http://www.sek.dk/

Vores Bæredygtige Udvikling (Øko-nets debatsted om bæredygtig udvikling)

http://www.bu.dk/home/index.asp

Øko-net

http://www.eco-net.dk/

Økoweb Danmark

http://www.ecoweb.dk/