Publikationer 

  energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse 

2009

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse.

Udarbejdet for Velfærdsministeriet (Socialministeriet)
Fase 1: Indsamling og systematisering af eksisterende viden fra forsøgs- og Demonstrationsprojekter. 

Projektet udgør den første fase af et projekt i to faser. I denne fase er der
foretaget en indsamling og systematisering af erfaringer fra udvalgte danske
og udenlandske energirenoveringsprojekter, hvor ventilationsområdet i særlig
grad har været i centrum... læs mere

             
2008reduce110x170

  

2003 -2008

Under det Internationale Energi Agentur projekt ”Energy Conservation in 
Buildings and Community System Programme (ECBCS) er “Annex 36: Retrofitting
of Educational Buildings – REDUCE, Energy Concept Adviser for Technical Retrofit
Measures”.

Projektet resulterede blandt andet i en bog, der giver et overblik over 
casestudies af renovering af skoler og institutioner, hvor der er foretaget
energibesparende tiltag...  læs mere

                                  
1999solarairsystems

1993 - 1999

Bogen “Solar Air Systems – A Design Handbook” er udgivet under det
Internationale Energi Argenturs “Solar Heating & Cooling Programme”.

Bogen indeholder en oversigt over seks systemer til opvarmning af
luftsolfangere, til rumopvarmning, forvarmning af ventilationsluft eller til
opvarmning af vand om sommeren...  læs mere

  

 


 

BYG-SOL - Energiberegninger

Cenergia har udviklet sit eget program til at beregne totaløkonomi (nutidsværdi) på energibesparende tiltag:

  • -          Opsætning af solceller og solvarmeanlæg
  • -          Øget isolering af klimaskærmen (vægge, tag og gulv)
  • -          Udskiftning af vinduer
  • -          Udskiftning af ventilationskanaler og -anlæg
  • -          Udskiftning af varmeforsyning (f.eks. oliefyr, gasfyr, varmepumpe og fjernvarme)

Desuden beregner BYG-SOL den simple tilbagebetalingstid og nutidsværdien ud fra energibesparelsen og investeringen.

Download BYG-SOL her